wz
Splněný sen


SPLNĚNÝ SENProlog


Vesmír.
Nekonečný prostor bez hranic.
Černý a tichý.
Bez zvuků.
A přesto – když obrovitý Executor vystoupil z hyperprostoru na okraji soustavy Duros, bylo to, jako by v jediný okamžik explodovala burácející supernova.
Sektor tvořený gigantickým výrobním komplexem strnul v napjatém očekávání.
Syndik Raith Sienar ve své pracovně umístěné na samém vrcholku jedné z četných superstruktur nervózně poposedl v pohodlném křesle.
Vysoký šedovlasý muž kultivovaného, avšak přísného vzhledu, byl na návštěvy Lorda ze Sithu zvyklý. Poslední dobou byl Vader v Sienar Fleet Systems opravdu častým hostem. Přesto se syndik jistému neklidu neubránil. Ještě jednou mrkl na jeden z četných displejů, které vyplňovaly jeho pracovnu, aby si vzápětí údaje přece jen ještě zkontroloval také letmým pohledem z okna.
Avšak, monitorovací systémy se – pochopitelně – nemýlily.
Za oknem se rýsovala naprosto nezaměnitelná trojúhelníková silueta vlajkové lodi císařské flotily.
Syndik již více neotálel a spěšně vyrazil do hlavního hangáru.
Civilní zaměstnanci, vojáci, technici i úředníci zde byli nastoupeni ve vzorně vyrovnaných řadách, aby připravili dostatečně působivé uvítání pro druhého muže Galaktické říše.
Stáli zde a čekali.
A čekali … a čekali … a minuty zvolna ubíhaly odměřované stále častějším rozpačitým přešlapováním, až se změnily v minut desítky.
A přitom se pořád nic nedělo.
Silovým polem, které namísto pancéřových vzduchotěsných vrat oddělovalo prostor hangáru od smrtícího prostředí vesmíru, neprolétl raketoplán s kódovým označením ST-321.
Nesložil energetické články do přistávací polohy.
Nezadokoval uprostřed hangáru.
Nesklopila se jeho výstupní rampa a působivý Lord Darth Vader, Temný pán ze Sithu, po ní nevkročil mezi nastoupený personál syndikátu.
Sienar se zamračil, stísněně se rozhlédl po ostatních. Vyměňovali si tázavé pohledy a kradmé úšklebky, občas padla jízlivá poznámka. Ukázněné jednotky se zvolna měnily v neuspořádané chumly. Obávaný kocour nedorazil a myšičky, zprvu vyděšené, z toho začínaly mít rozpustilou švandu.
Sienar se obrátil na svého pobočníka: „Nevíte, co se děje?“
Vysoký uvážlivý Durosan neurčitě pokrčil rameny: „Nemám ponětí, pane.“
Pro jistotu přitom přezkoumal údaje v datapadu, který držel v ruce. Dostával důležité informace z celého syndikátu, aby mohl Sienara informovat, jakmile by se stalo něco natolik významného, aby to vyžadovalo jeho osobní pozornost.
Znervóznělý Sienar se už chystal dát všem rozchod, když v tom pobočník stále stejně nevzrušeným tónem oznámil: „Pane, Lord Vader je na základně.“
Podlaha pod syndikovýma nohama jako by se rozvlnila. „Cože?“ vydechl.
„Modul Lorda ze Sithu přistál v jednom z vedlejších hangárů,“ sdělil s neutuchajícím klidem Durosan.


I.


Darth Vader rychle procházel chodbami syndikátu směrem k doku s vylepšeným modelem stíhačky TIE Advance s továrním označením X-1, častěji nazývaným Avenger.
Nový X-1 byl náhradou za ten, který Vader těžce poškodil v bitvě u Yavinu. Zpočátku se zdálo, že než opravovat starý stroj, bude snazší postavit zbrusu nový, doplněný o četná vylepšení. Nikdo tehdy netušil, že jeho stavba včetně nezbytných souvisejících úkonů ve výsledku zabere bezmála tři roky. Cestu za svou vysněnou hračkou znal Vader dokonale. A i kdyby ji neznal, on, veden jasnozřivostí vesmírné Síly, nepotřeboval, aby ho nějaký patolízal navigoval.
Při pomyšlení, že právě teď pohádkově bohatý a o nic méně vlivný syndik Sienar postává v servilním očekávání uprostřed hlavního hangáru, se Vader v koutku své temné duše tetelil škodolibou radostí.
S úsměvem, který však přes jeho černou dýchací masku nemohl nikdo spatřit, vešel do hangáru s prototypem.
Zastavil se v rámu dveří, které se před ním neslyšně rozjely do stran.
Vaderův dech, ačkoli elektronicky řízený, se nepatrně zrychlil. Úsměv mu zmizel ze rtů. Zůstal jen čirý obdiv a takřka nábožné vytržení.
Pomalým krokem došel až k černošedé stíhačce připravené na startovacím závěsu uprostřed hangáru. Kolem stroje se rojilo několik servisních droidů a dolaďovalo poslední maličkosti v jejím bezchybném vzhledu. Vader zaklonil hlavu, očima klouzal po precizně vypracovaných detailech i celku, jenž se podobal skvěle vybroušenému diamantu.
Byla prostě dokonalá.
Stvořená jen pro něj.
Smrtící kráska připravená nechat se jím vést vstříc vítězným bitvám. Odhodlaná pomstít ostudnou porážku u Yavinu.
Vaderův sen se naplnil. Zbývalo jen jediné – vzít ji ke hvězdám.
Pomalu zvedl svou mechanickou ruku. Konečky prstů krytých černou rukavicí se opatrně dotkl povrchu jednoho z bočních energočlánků stíhačky. Rozechvěle a něžně, jako by se dotýkal té nejkrásnější ženy ve vesmíru. Měkce ji pohladil.
Fascinován dokonalostí stroje, jehož mnohé technické detaily sám navrhoval, neubránil se tlumenému vzdechu. Byl natolik pohlcen tím vzrušujícím momentem dokonalosti, že nepostřehl pohyb za svými zády. „Lorde Vadere, co tady děláte? Myslím, že vás právě teď očekávají v centrálním doku.“
Trhnul sebou. Prudce se obrátil, až za ním černý plášť zavířil.
Byl vzteky bez sebe, že byl přistižen v tak ponižující situaci.
„Jak se opovažujete …“
Vysoký muž neurčitého věku, oblečený v šedé kombinéze technika se na Vadera lehce pousmál. V temně oranžových očích se mu ironicky zablýsklo.
Šéfkonstruktér Sienar Fleet Systems, inženýr Astir Sarkassian, podivný humanoid s modrozelenou pletí, drobnýma špičatýma ušima a černými, krátce střiženými vlasy, nenechal Lorda ze Sithu domluvit.
„Je mojí povinností ohlídat vzácný prototyp,“ poučil Vadera.
Děsivý vzhled Lorda ze Sithu ani pověst, která ho předcházela, Sarkassianovi očividně nepůsobily žádný problém. Ostatně, během posledních měsíců s Vaderem strávil hodně společných chvil – nad technickými nákresy stíhačky, při dozoru nad výrobou jednotlivých dílů, při montáži stroje i při prvních letových zkouškách.
„Hlídat nebo mě špehovat?“ zavrčel Vader podrážděně, ale vztek z něj rychle vyprchával. „Syndik je v hlavním hangáru?“
„Vítá vzácnou návštěvu,“ ušklíbl se Sarkassian. „Tady jsou výsledky předletové kontroly,“ podal Vaderovi datapad s technickými záznamy. „Stroj je připraven, moje práce skončila.“
Univerzální jazyk, jímž se běžně mluvilo v celé Říši, měl v Sarkassianově podání velmi výrazné sykavky.
Vader spokojeně zabručel, zběžně zkontroloval údaje. Vrátil datapad inženýrovi. Po vzpěrách energočlánků stíhačky se vyšplhal k tlakovému uzávěru jejího kokpitu.
Sarkassian od jisté doby nenechával ke stroji Lorda ze Sithu přistavovat nástupní rampu. Věděl, že Vader, zvyklý předvádět svou skvělou kondici, by ji stejně nepoužíval.
Poodešel stranou, čistě ze zvyku aktivoval diagnostický skener. Rutinně jím přejel po Avengeru. Nečekal, že by zjistil něco překvapivého, když vtom se zarazil.
Očima střelil od displeje skeneru ke stíhačce a zpátky. Diagnostický přístroj zobrazoval v úchytu jednoho z motorů jakousi součástku, která tam neměla být.
Sarkassian se nevěřícně zamračil.
Nebylo možné, aby kdokoli instaloval něco do stíhačky bez jeho vědomí.
Pokud ovšem …
„Lorde Vadere, nelezte do toho stroje!“ zakřičel na Vadera, který právě otevřel poklop kokpitu. „Pojďte dolů, okamžitě!“
Vader k němu pobouřeně obrátil hlavu. Už předtím ho rozladil, ale tohle bylo příliš.
„Mírněte své projevy,“ houkl.
Sarkassian s narůstající hrůzou pohlédl na displej skeneru. Součástka, označená jako cizorodý prvek, se začala přehřívat.
„Vypadněte!“ zařval.
Vader se zmateně rozhlédl, když vtom pocítil jakousi vibraci v poli Síly.
Sarkassian měl pravdu.
Něco se dělo. Ale co?
Konstrukce stíhačky se sotva znatelně rozkmitala podivnými vnitřními pulsy. Jejich intenzita i frekvence se rychle zvyšovala.
„Zmizte!“ vřískal Sarkassian. Jeho obvyklý, lehce povznesený klid byl ten tam.
Úprkem vyrazil pryč od Avengeru na opačnou stranu liduprázdného hangáru. Za ním vyrazili i servisní doidi.
Vader se Silou odrazil od nosníku, na kterém stál, ale ve stejný okamžik se těsně za jeho zády ozvala ohlušující exploze.
Sarkassian se přikrčil, střelil pohledem přes rameno.
Tlaková vlna ho srazila k zemi, nad hlavou se mu prohnal do ruda rozpálený mrak žhavých trosek. Na poslední chvíli si stačil zakrýt obličej.
Dunivá exploze v jediném zlomku vteřiny rozmetala Avenger na kusy.
Vzduchem prolétl jeden z poškozených energočlánků stíhačky a jako žhavá sekera se doslova zatavil do stěny hangáru.
Na kratičkou chvíli se rozhostilo hrobové ticho, aby vzápětí prostor doku vyplnilo ječení sirén bezpečnostního poplachu a sykot požárních trysek doplněný nešťastným pískáním poškozených servisních droidů.


*     *     *


Sarkassian pomalu zvedl hlavu.
Rozhlédl se po zkáze kolem sebe. V hangáru, předtím řádně uspořádaném, to nyní vypadalo jako na smetišti za spalovnou odpadků. Byl cítit pach spáleniny a seškvařených plastů.
Elegantní Avenger se změnil v cosi, co nápadně připomínalo přejetou žábu, jejíž střeva vyhřezla na asfalt. Rozšklebený kokpit zíval prázdnotou a ze zuhelnatělého řídicího panelu se vyvalila spečená klubka roztavených drátů. Sarkassian ztěžka vstal z podlahy. Nemohl uvěřit, že to všechno přestál bez jediného škrábnutí. Pouze na kombinéze měl začernalé šmouhy.
Znovu se užasle rozhlédl, když v tom spatřil neforemný černý balík, který ležel sesypaný u opačné stěny hangáru.
Vader.
Rozeběhl se tím směrem, ale jak se k Vaderovi blížil, jeho kroky byly pomalejší a pomalejší.
Napřed zakopl o lesklou Vaderovu přilbu, kterou mu výbuch srazil z hlavy, pak se málem zamotal do černého pláště. Částečně ohořelý se válel na zemi.
Sarkassian zvedl ze země přilbu, znovu vykročil ke zhroucenému Vaderovi.
Napůl seděl, napůl ležel sesypaný u stěny hangáru a z nepřirozených úhlů, do nichž se poskládaly jeho končetiny, bylo zřejmé, že nemůže být v žádném případě při vědomí. Zpoza jeho odpudivé masky se ozývalo ještě odpudivější přerývané chroptění, jak se nešťastný respirátor marně snažil udržet stabilní dechovou frekvenci. Z černé kombinézy, na mnoha místech propálené, se sem tam ještě kouřilo.
Pokud Lord Vader ničivou explozi přežil, pak za to mohl děkovat nikoli svým nevšedním schopnostem, ale speciálnímu obleku, v němž byl nucen přebývat.
Sarkassianovi hlavou prolétly ty nejabsurdnější scénáře. K nejhorším patřila představa umělého dýchání z úst do úst.
Celý se při tom pomyšlení otřásl.
„Lorde Vadere,“ hlesl přiškrceně.
Přinutil se překonat odpor a sklonit se k němu. Váhavě natáhl ruku, modrozelenými prsty lehce šťouchl Vadera ramene. Spolupracovat s ním byla jedna věc, ale dotýkat se ho?
„Lorde Vadere,“ odvážil se jím mírně zatřást.
Odpovědí mu bylo mechanické sípání podobné skřípotu zadřeného stroje.
„Vadere!“
Uchopil Temného pána oběma rukama za ramena a prudce s ním zatřásl. Hlava, celá krytá černou dýchací maskou, se Vaderovi přitom bezvládně klátila ze strany na hlavu.
„Vadere!!“
Podivně vyvrknuté nohy se pohnuly. Z hlasového modulátoru se vydralo něco jako tlumené zasténání. Trhaně kolem sebe zašátral rukama.
Sarkassian doslova odskočil stranou.
Vader, neuspořádaný jako rozšlápnutý chrobák, se začal sbírat ze země. Otřesený a zjevně dezorientovaný se rozhlédl kolem sebe. Zrcadlové očnice jeho masky se zaměřily na Sarkassiana.
„Co se stalo?“ zahučel hlasem poznamenaným přestálým otřesem. Zdálo se, že i on dokáže cítit něco jako bolest.
„Avenger explodoval,“ vysvětlil Sarkassian stručně.
Podal Vaderovi přilbu.
Mechanicky si ji nasadil na hlavu, přes kotouče bílého plynu z požárních trysek pohlédl na vrak stroje. Pod maskou se zamračil. Marně si snažil vybavit poslední okamžiky před výbuchem.
„Technická závada?“
Ne, závada to nebyla, napovídaly mu jeho výjimečné smysly. Ale když ne technický problém, tak co tedy?
„Nejsem si jistý,“ opatrně začal Sarkassian, „ale vypadá to na – sabotáž.“
Lorde Vadere, nelezte do toho stroje!
Pojďte dolů, okamžitě!
Vypadněte!

Složily se Vaderovi jedna k druhé věty, které na něj těsně před výbuchem Sarkassian křičel. Hrozivě k němu vykročil. Po předchozím otřesu nebylo památky.
„Vy jste o tom věděl!“ obvinil ho. „Možná jste nálož sám odpálil,“ spřádal šokující konstrukce.
V Sarkassianovi by se modré krve nedořezal. „Ne, to ne,“ vydechl. „Vždyť jsem vás varoval!“
„Třeba jste jenom ztratil na poslední chvíli odvahu,“ zasyčel sžíravě Vader.
„Ne! Zapnul jsem diagnostický skener a … éééh …“ vytřeštil oranžové oči, když ho Vader svou mechanickou rukou uchopil za hrdlo.
S vražedným klidem zvedl Sarkassiana ze země. Humanoid, ačkoli vysoký, jen bezmocně zatřepal nohama ve vzduchu. Někde uvnitř jeho krku cosi ošklivě křuplo.
„ … zaznamenal jsem … cizorodou … součástku … “ chroptěl přidušený Sarkassian.
Ale na další slova se mu nedostávalo dechu. Cítil, jak se mu oči samy od sebe začínají obracet v sloup.


*     *     *


„Lorde Vadere, pusťte ho! Ihned!“
Syndik Sienar následovaný početnou suitou podřízených vpadl do zdemolovaného hangáru. Navzdory okolnostem si dokázal zachovat svou obvyklou důstojnost. Za ním se vřítily dovnitř jednotky záchranných oddílů a ihned začaly zajišťovat prostor havárie.
Syndik rychlým pohledem přehlédl všeobecnou zkázu. Pak bleskově vyhodnotil scénu, která se před ním odehrávala.
Jeho respekt k Vaderovi byl rázem pryč.
„Pusťte ho!“ přikázal druhému muži Galaktického impéria, jehož vražedné manýry byly více než pověstné.
Kvůli nejlepšímu konstruktérovi svého syndikátu by se byl ochoten postavit komukoli, možná i samotnému císaři. Sarkassian stál za mnoha úspěšnými modely stíhacích strojů, které kdy opustily výrobní linky Sienar Fleet Systems. Ztratit ho znamenalo přijít o opravdu velké peníze.
Vader zvolna obrátil k syndikovi svou umrlčí masku.
Sienar se podvědomě postavil takřka do pozoru, čímž se jeho vzhled stal ještě důstojnějším. Po několik úderů srdce oba muži mlčky hleděli jeden na druhého, zatímco Sarkassian visící na Vaderově ruce překotně lapal po dechu.
„Pusťte ho,“ zopakoval Sienar svůj požadavek o poznání klidnějším, avšak o to pevnějším hlasem.
Vader se jízlivě pousmál. Bylo mu známo, že Sienarovy prsty jsou opravdu dlouhé. Sahaly nejen k nyní již zesnulému guvernéru Tarkinovi, ale až k samotnému císaři. Ne, že by to Vaderovi mohlo způsobit vážnější problémy, ale za císařovy jedovaté poznámky tenhle modrozelený týpek zkrátka nestál.
„Jak si přejete.“
Naráz rozevřel prsty, jimiž drtil Sarkassianovi hrdlo, a nechal ho jednoduše spadnout na zem.
Sarkassian kašlal a sípal, oběma rukama si třel zhmožděný krk, začal se naprázdno dávit. Okamžitě k němu přiskočili zdravotníci, kteří dorazili spolu se záchranáři.
Sienar si viditelně oddychl. Až nyní si uvědomil, že měl po celou tu dobu ruce pevně zatnuté v pěst.
Vader vykročil jeho směrem. „Zajistěte prostor, zahajte vyšetřování. Chci vědět, co se přesně stalo,“ přikázal pánovitě.
Sienar nemohl odtrhnout zrak od Sarkassiana, kterého zdravotníci nakládali na nosítka. Vaderův příkaz vzal na vědomí neurčitým přikývnutím. Žádného ano, pane se od něj Vaderovi nedostalo.


II.


Ysanne Isard, ředitelka Říšského bezpečnostního úřadu, si v zamyšlení položila prst na ústa. Její oči, jedno modré, druhé červené, potemněly. Hezká, avšak sklony ke krutosti poznamenaná tvář, se ještě více zachmuřila. O majitelce výstředních očí se šuškalo, že sama obvinila a usvědčila svého otce Armanda Isarda, bývalého ředitele úřadu, z velezrady, aby tak získala jeho post. Zda pouze osobně dohlížela na výkon bleskové exekuce či sama stiskla spoušť zbraně u Isardovy hlavy, to už všetečné jazyky nevěděly, ale jedno bylo jisté – císař Palpatin jejímu počínání více než rád požehnal. Odměnou mu byly nejen věrné služby úřadu, ale i něco mnohem slastnějšího.
„Přinášíte mi opravdu zajímavé zprávy, syndiku Sienare,“ hlesla Isard tiše.
Neobvyklé sdělení, které jí přednesl sám prominentní syndik, vyslechla opravdu pozorně. Nedala před ním ani mrknutím svého nevšedního oka najevo, zda na ni jeho slova udělala nějaký dojem. Neutralita a chlad byly tím jediným, co mu hodlala poskytnout.
„Proč žádáte náš úřad o spolupráci? Mohlo přece jít o pouhou havárii. Není třeba hned používat slovo atentát.“
Sienar, jehož modrý hologram se vznášel v prostoru Isardiny kanceláře, překvapeně vytáhl obočí. Takovou reakci popravdě řečeno nečekal. Mnohem více předpokládal, že se Isard citlivého případu ujme tak nějak automaticky. Mohlo jít o pouhou nehodu, ale také o něco mnohem, mnohem významnějšího.
Věděl, že s mocnou a často velmi nevyzpytatelnou milenkou samotného císaře musí jednat více než opatrně, a tak s maximální zdvořilostí řekl: „Za daných okolností bych vaši odbornou spolupráci samozřejmě uvítal.“
Mladá žena v elegantní rudé uniformě složila ruce za zády. Otočila se zády k hologramu. Hlavu s vlasy bílými i černými, stejně rozporuplnými jako její duše, naklonila ke straně. Zahleděla se směrem k císařskému paláci. Monumentální stavba byla na pozadí neméně působivých mrakodrapů nepřehlédnutelná.
„Promluvím s císařem,“ řekla Isard. „Pak vás vyrozumím. Zatím veďte vyšetřování po vlastní ose.“
Natáhla ruku k psacímu stolu, a než stačil syndik cokoli dalšího pronést, přerušila holografické spojení.


*     *     *


Když Darth Vader na druhý den vkročil do hangáru, byl všechen nepořádek způsobený explozí Avengeru, dávno uklizen. Jen kus energočlánku trčícího ze stěny doku nasvědčoval, že se zde předchozí den odehrálo něco opravdu znepokojivého.
Ale jinak to v hangáru vypadalo spíš jako v prodejně vysloužilého haraburdí. Kusy a součástky výbuchem rozmetaného Avengeru ležely poskládané na zemi, řádně shromážděné do skupin podle sekcí, ke kterým v původním stroji náležely – motory, generátory štítu, zbraňové systémy, řídicí obvody a tak dále, a tak dále.
Odněkud ze spodních pater Vaderovy duše se vynořila vzpomínka tak stará, že ji raději honem zaplašil.
Právě teď – stejně, jako kdykoli jindy – nechtěl myslet na malého kluka, který na jedné zapomenuté planetě seděl v omšelém krámku se starými součástkami, k smrti se nudil a přitom snil o andělech z měsíců Yego, kteří jsou prý těmi nejkrásnějšími bytostmi ve vesmíru.
Od marných vzpomínek obrátil pozornost k dění v hangáru.
Kolem součástek se rojili servisní droidi a několik techniků. Skenovali je a zaznamenávali stupeň poškození, přeposílali data k další analýze.
Pokyny jim udílel – Vader tlumeně zavrčel – Astir Sarkassian.
„To jste zase vy?“ udeřil na něj. „Co tady děláte?“
„Svou práci,“ odsekl hlavní inženýr chraplavě.
Krk, který mu Vader včera ošklivě pohmoždil, měl zafixovaný v pevném nákrčníku, takže nemohl pořádně otáčet hlavu. Také mluvení mu činilo zjevné potíže. Lékař mu sice přikázal několik dní setrvat v klidu na lůžku, avšak jeho požadavek se křížil s nařízením syndika Sienara, který Sarkassiana pověřil vyšetřováním události prozatím označené jako nehoda.
Blýskl po Vaderovi oranžovýma očima: „Máte-li k mojí přítomnosti výhrady, obraťte se přímo na syndika.“
„Omluvu nečekejte,“ zahučel Vader.
Sarkassian se zašklebil: „Ze slušnosti bych vás, Mylorde, nikdy nepodezíral.“
Vader si založil ruce v bok. „Věřte mi, že kdybych doopravdy chtěl …“ spustil, ale ani tentokrát nedostal prostor.
„Kdyby oni doopravdy chtěli, už byste nežil,“ zasyčel Sarkassian. Rozeklaný jazyk se mu přitom mihl mezi ostrými špičáky jako dvojhrotá šipka.
Než stačil Vader cokoli namítnout, inženýr pokračoval: „Objevili jsme zbytky detonátoru. Měl jen střední sílu, zbytek práce odvedly iontové články Avengeru,“ udělal krátkou pauzu, aby dal Vaderovi čas domyslet, jaké štěstí se na něj usmálo, když loď nevybuchla ve vesmírném prostoru. Nakonec potměšile zavrněl: „Řekl bych, že vám někdo chtěl dát vážné varování.“
„Tak dost!“ utrhl se na něj podrážděně Vader. „Držte za zuby svůj hadí jazyk. Nevím, na základě čeho tak usuzujete. A vůbec – koho máte na mysli tím někdo?“
Sarkassian přimhouřil oči, prkenným pohybem hlavou pokynul Vaderovi, aby jej následoval. Temný pán poslechl jen s největší nevolí, ale zvědavost v ten okamžik zvítězila nad zlobou.
Inženýr se pátravým pohledem ujistil, že jsou v dostatečné vzdálenosti od ostatních techniků i servisních droidů. Pak podal Vaderovi datapad, který držel v ruce.
„Před chvílí jsem obdržel první výsledky analýzy trosek. Nalezli jsme zbytky detonátoru. Závěr si učiňte sám,“ vybídl Lorda ze Sithu tlumeným hlasem.
Vader sklopil zrak, pohlédl na datapad. Musel opakovaně změnit rozlišení vizorů zabudovaných v masce, aby uvěřil údajům, které mu zprostředkovaly.
Zobrazený snímek ukazoval ohořelý, pokroucený štítek s nápisem, který byl navzdory poškození velmi dobře čitelný. Stálo tam: Vyrobeno v Blas Tech Industries …
Na tom by nebylo nic tak divného, neboť Blas Tech Industries byly nejznámějším výrobcem zbraní v galaxii, kdyby ovšem nápis nepokračoval:
… pro ISB.
Vaderovi se zatmělo před očima. Ta zkratka znamenala jedno jediné – Imperial Security Bureau neboli Říšský bezpečnostní úřad.


*     *     *


Sarkassian odvedl Vadera do analytické laboratoře společnosti Sienar Fleet Systems. Nyní zde byli jen oni dva. Všem ostatním, laborantům a technickému personálu, dal příkaz nechat je o samotě. Dokonce i servisní droidi museli opustit svá stanoviště.
Darth Vader sevřel mezi prsty žárem zkřehlý štítek z detonátoru.
Opravdu na něm stálo: Vyrobeno v Blas Tech Industries pro ISB.
„Informoval jste syndika?“ zajímal se Vader.
Sarkassian spiklenecky přimhouřil oči: „Zatím ne, čekám na vaše vyjádření.“
„Výborně. Proč jste mluvil o vážném varování?“ otázal se Vader ponuře.
Sarkassian si rozeklaným jazykem olízl rty. „Proč by na detonátor jinak dávali ten nápis? Odkdy vrahové podepisují své zbraně? Musel to být záměr. Dali si velmi záležet, aby byl štítek vyroben z materiálu, který ani sebesilnější exploze příliš nepoškodí.“
„Není to poněkud komplikované?“ zapochyboval Vader.
Sarkassian rozhodil rukama: „Možná ano, možná ne. Asi víte lépe než já, že tajní agenti někdy myslí za roh.“
Vader mlčky pokýval hlavou. Začínal mít toho namyšleného křížence člověka s plazem plné zuby.
„Otázka zní nejen, proč to udělali, ale na vašem místě by mě mnohem více znepokojovalo, na čí příkaz tak učinili,“ nadnesl Sarkassian.
Vader si založil ruce na prsou: „Máte snad na mysli někoho konkrétního?“ otázal se velmi zlým hlasem.
Sarkassian bokem usedl na desku jednoho z pracovních stolů. Pozorně se na Vadera zahleděl. Moc rád by věděl, co se právě teď za jeho nehybnou ebenovou maskou odehrává. Jaké myšlenky a pocity mu táhnou hlavou.
On, nedotknutelný, se stal terčem útoku, na jehož pozadí podle všeho stál jen jediný člověk, nejmocnější z mocných.
„A vy snad nikoho konkrétního na mysli nemáte?“ nepřestával provokovat Sarkassian. „Nebo se snad domníváte, že by se Ysanne Isard a její pověstný úřad jen tak, sami od sebe, odvážili zaútočit přímo na vás?“
Vader přistoupil těsně k Sarkassianovi. Bez známky sebemenšího ohledu na jeho zranění uchopil inženýra za bradu, prudce mu zvrátil hlavu ke straně.
Měl pravdu, a to Vadera štvalo asi nejvíc ze všeho.
Sarkassian tlumeně zaskučel, když mu zátylkem projela ostrá bolest. Jestli ho Vader nezabil předtím, tak teď to určitě udělá.
„Zlikvidujte všechny záznamy o té nehodě,“ zahřímal mu zblízka do vyděšené tváře. „Na vše, co jste viděl, velmi rychle zapomeňte. Je to ve vašem vlastním zájmu!“
Bezcitně Sarkassiana odmrštil mezi vybavení na laboratorním stole.
Otočil se na patě, až za ním černý plášť divoce zavířil. Řinčení rozbíjeného zařízení, mezi které se Sarkassian sesypal, si okázale nevšímal.


*     *     *


Mladá žena se prohnula v bocích, zvrátila hlavu.
Dlouhýma štíhlýma nohama sevřela starce, který pod ní slastně zasténal. Jeho tělo poznamenané vysokým věkem se zachvělo.
Zato ona necítila nic.
Vůbec nic.
Ještě chvíli nechala císaře Palpatina prožívat vrcholné okamžiky vzrušení, než se od něj odpoutala. Vstala ze široké postele se saténovými poduškami, sáhla po průsvitné košilce, kterou si přetáhla přes hlavu. Takto oděná vypadala ještě svůdněji než předtím. Starý muž zavzdychal.
Usedla do velkého křesla, přehodila si dlouhé nohy jednu přes druhou. Teprve nyní věnovala starci studený pohled svých různobarevných očí.
Isanne Ysard zkřivila krvavě rudé rty v nakyslém úsměšku. Vždy se musela takto pousmát při pomyšlení na řeči, které o ní a o císaři kolují. Ale ona si z nich jen málo dělala. Ničeho nelitovala, nic jí nebylo proti mysli.
Cestě k absolutní moci obětovala mnohem víc než pár chvilek zvráceného uspokojení.
Po smrti svého otce a převzetí ISB se ocitla těsně pod vrcholem moci. K tomu, aby stanula přímo na něm – a ona v žádném případě nepochybovala, že se tak jednou stane – jí stáli v cestě již jen dva lidé.
Císař Palpatin, ale ještě před ním Lord Darth Vader, Temný pán ze Sithu. Císařův odvěký nohsled, věčný učedník Temného mistra i pokorný otrok, přesto druhý nejmocnější muž Galaktické říše, který se však v poslední době díky svým neuspořádaným pocitům sám ocitl na pomezí velezrady.
Na chytrého Armanda Isarda, musela Ysanne nalíčit důmyslnou past. Nevyrovnaný Vader vběhl do oprátky sám.
Nebylo to tak dlouho, co Isard s pocitem takřka triumfálním předala císaři záznamy bezpečnostních kamer z Oblačného města na Bespinu, které ukazovaly Vadera v jisté, velmi kompromitující situaci.
Luku, můžeš zabít císaře. Společně budeme vládnout galaxii jako otec a syn!
První Palpatinova reakce na fakt, že Vader objevil svého ztraceného syna a navíc mu nabízí spoluvládu nad galaxií, byla jednoznačná.
Císař mluvil o zaslouženém odpočinku pro bezpochyby unaveného Vadera. Nakonec se však rozhodl uštědřit rozkolísanému Vaderovi výchovný políček.
I on si musí uvědomit, že žádný strom neroste do nebe a jsou věci, které mu císař tolerovat prostě nebude.
„Lord ze Sithu už tuší, kdo stojí za útokem,“ řekla Isard.
Byla by špatná ředitelka bezpečnostní služby, kdyby neměla své oči a uši prakticky všude.
Stařec na lůžku se zavrtěl. Přetáhl si přes tělo, které už kdysi dávno znetvořila Temná strana vesmírné Síly, jednu z přikrývek, aby tak zakryl svou odpudivou nahotu.
„Myslíte, drahá, že bude poučen?“ otázal se skřehotavě.
Pokrčila bělostnými rameny: „Těžko říct,“ role vychovatelky zlobivého Lorda ze Sithu se jí ani trochu nezamlouvala. Raději by ho viděla před popravčí četou. „Podle mého názoru je Darth Vader nepoučitelný.“
Císař se namáhavě posadil a vstala i Isard. Přistoupila k lůžku, upravila Palpatinovi za zády polštář, aby se mohl pohodlně opřít. Pak usedla na okraj lůžka.
Císař položil svůj pokroucený pařát na její pěstěnou ruku. „Dejte mu šanci, mé dítě,“ usmál se sladce. „Přece jen, stále může být svým způsobem užitečný.“
Isard úsměv i jeho neupřímnou sladkost opětovala: „Ano, svým způsobem možná. A když nebude užitečný?“
Palpatinův výraz ochladl, jako když ledové květy naráz pokryjí okenní tabuli: „Pak bude zlikvidován.“
Avšak Isard měla ještě jiný plán, mnohem odvážnější. Vždyť Sithové jsou vždy dva. Zničit jen jednoho zkrátka nestačí.


*     *     *


Syndik Sienar s početnou suitou pobočníků vyprovázel Lorda ze Sithu k jeho raketoplánu. Měl sice připraveno několik zdvořilých replik, jimiž hodlal rozzuřeného Vadera uchlácholit, ale nakonec mu všechna slova odumřela na rtech.
Právě tak se rozhodl ponechat bez komentáře i poničení značně drahého vybavení analytické laboratoře.
Vader rázoval hangárem, zatímco syndik a jeho doprovod za ním pokorně klusali jako skupinka zlobivých školáčků.
Před nástupní rampou se Vader náhle zastavil, prudce se obrátil na Sienara.
„Lorde Vadere,“ pokusil se Sienar o strojený úsměv, „uděláme, co je v našich silách. Nový stroj vám bude k dispozici co nejdříve.“
Ovšem na Vadera jeho úslužnost dojem neudělala. „Příště si raději dobře rozmyslete, než dovolíte agentům ISB operovat ve vašem syndikátu!“ zaburácel na Sienara.
Vzápětí se syndikovi stáhlo hrdlo, když mu ho Vader Silou sevřel.
Sienar naprázdno otevřel ústa: „Prosím? Ale já …“ koktal bez dechu. „Věřte mi, že kdyby zde operovali agenti ISB, pak bych ani já sám o nich nevěděl.“
Vader pochybovačně zamručel.
„Ubezpečuji vás, že …“ spustil Sienar, ale Vader mu nebyl ochoten naslouchat: „Modlete se, abych nepřehodnotil svůj přístup k vaší osobě.“
Syndik potácivě couvl o krok. Dotek neviditelných pařátů na jeho hrdle zesílil. Myšlenka na další obhajobu se rozplynula dříve, než nabyla konkrétní podoby.
Vader se však, naštěstí pro Sienara, i tentokrát omezil na pouhou demonstraci Síly. Nechal šokovaného syndika stát uprostřed hangáru a nastoupil do modulu.
Vzápětí na to se raketoplán třídy Lambda odpoutal od přistávací plochy doku a zamířil do volného prostoru, vstříc vlajkové lodi Executor vyčkávající na stacionární dráze nad vesmírným syndikátem.


*     *     *


Sienar se vrátil do své pracovny.
Rukou si třel stále tak trochu stažené hrdlo, přesto spěchal.
Chvatně usedl ke stolu, stiskl ovladač komunikátoru. Zadal přístupový kód pro šifrovaný hyperfrekvenční kanál. Operátorovi, který se vzápětí ohlásil na opačném konci linky, přiškrceným hlasem přikázal: „Spojte mě s Ysanne Isard. Rychle!“


III.


Darth Vader rázným krokem vstoupil do přijímacího předpokoje kanceláře ředitelky Říšského bezpečnostního úřadu.
Jakmile Vader stanul ve dveřích, vyskočil od pracovního stolu jeden ze tří pobočníků.
„Lituji, pane, ale paní Isard nikoho nepřijímá,“ informoval Vadera. „Není možné, abyste ji nyní navštívil.“
Vadera však takové sdělení velmi znepokojilo. „Nemožné pro mne neexistuje!“ zahřímal.
Jemu, stejně jako císaři, musel být každý neprodleně k dispozici.
Bez ohledu na výši svého postavení.
Bez ohledu na denní či noční dobu.
Bez ohledu na cokoli.
Navíc v tomto případě si byl Vader naprosto jistý, že nechuť k setkání s ním je motivována něčím úplně jiným.
Netrpělivý Vader již slovy neplýtval. Chytil pobočníka za klopy šedé uniformy. Zvedl chlapa, který nebyl zrovna střízlík, do vzduchu, aby jej vzápětí obloukem poslal proti uzavřeným dveřím Isardiny kanceláře. Zbývající úředníci v němém úleku pootevřeli ústa. Způsoby Lorda ze Sithu byly vskutku osobité.
Chlap prolétl vzduchem jako vzteklým dítkem odmrštěný panák. Křídla dveří ovládaná pohybovým čidlem se rozjela do stran. Úředník se rozplácl na jejich prahu, obličej zabořil do vysokého koberce. Z úst se mu vydralo huhňavé zachroptění.
Na opačném konci pracovny se mladá vysoká žena v rudé uniformě zvedla od psacího stolu. Pronikavýma očima, jedním modrým, druhým červeným, zpříma pohlédla na rozezleného Vadera. Kolem koutků úst jí zahrál ironický úsměšek.
Lord ze Sithu prošel kolem úpějícího pobočníka. Zrovna se začal sbírat ze země, když mu Vader snad záměrně, snad omylem, těžkou botou přišlápl ruku, o kterou se opíral.
Ozval se nechutný praskot drcených kostí.
Chlap zakvílel, padl zpátky na koberec.
Nikdo se neodvážil přispěchat mu na pomoc.
Vader uděl sotva pár kroků, když byl doslova zmražen hlasem Ysanne Isard: „Lorde Vadere, máte snad poruchu sluchových senzorů, že jste neporozuměl instrukcím mého pobočníka?“
Vader se zastavil, kovové ruce kryté rukavicemi sevřel v pěst.
Isard to bezděčné gesto neuniklo. Pobaveně si založila paže na prsou. Nenápadně přitom stiskla ovladač tísňového volání umístěný v náprsní kapse uniformy. Tím jediným pohybem vyslala signál ozbrojené stráži, aby se neprodleně dostavila do její kanceláře.
„Přejděme k věci. Proč jste přišel?“ chladně se otázala Vadera.
„Předpokládám, že vás syndik Sienar již informoval,“ zahučel Vader.
„Informoval,“ přisvědčila Isard. „Jsem vskutku potěšena, že jste přežil,“ zapředla s neskrývanou ironií. „A dál?“
„Také mám pro vás pozoruhodnou informaci. Detonátor umístěný do mého Avengeru byl vyroben pro váš úřad.“
Isard povytáhla obočí nad rudým okem. „A co z toho vyvozujete?“
„Co myslíte?“ otázal se kousavě.
Skrze zrcadlové očnice své masky se zadíval Isard do očí. Jeho upřený pohled jí pronikl až do morku kostí. Kousla se do rtu, rychle přemýšlela, co odpovědět. Hrála o čas. Ozbrojená jednotka musí dorazit, co nevidět.
Obklopilo je ticho.
Hmotné mlčení, jehož hustota se stávala měřitelnou veličinou.
Vader si založil ruce v bok: „Oněměla jste?“
Isard zkřivila rty: „Podrobujete mě výslechu?“ kontrovala další jízlivou poznámkou.
„Vaše neotřesitelná sebejistota je ničím v porovnání s mocí vesmírné Síly,“ zasyčel Vader. Její drzost ho přiváděla do stavu mrazivé zuřivosti.
„Má sebejistota vychází z moci, které vy pokorně sloužíte,“ vyprskla opovržlivě.
Vader mírně zvedl pravou ruku, lehce pohnul prsty.
Isard, beztak bledá, zbledla ještě víc. Rukou se instinktivně chytila za krk. Začala couvat, až zády narazila do desky psacího stolu.
Zalapala po dechu: „Nejde o sebejistotu. I já musím poslouchat ... svého pána …“ zajíkla se.
Vader s potěšením sledoval, jak je ta sebevědomá mrcha náhle krotká jako čerstvě narozená ovečka. Než si však stačil svou radost v plnosti vychutnat, ozval se za jeho zády překotný hluk.
Zazněly štěkavé povely.
Do místnosti vpadla jednotka těžce ozbrojených shadowtrooperů, speciálního komanda ve službách ISB.
Vader se bleskově otočil k vojákům. Vzduchem se výhružně mihla čepel jeho světelného meče. Vzápětí na něj mířily hlavně odjištěných zbraní.
„To je v pořádku, pánové,“ řekla Isard se strojeným úsměvem. „Lord Vader právě odchází.“
Vader si změřil ozbrojence, čistě propagačně švihl pulzující čepelí.
Klonovaní vojáci v šedočerných brněních si vyměnili rychlé pohledy. Ale naštěstí pro ně, Lord ze Sithu neměl na potyčku tu správnou náladu.
Vojáci sklonili zbraně a také Vader deaktivoval světelný meč. S okázalou nenuceností si elegantní zbraň připnul zpět k pasu.
Pak přistoupil těsně k Isard, prstem jí jako nezbedné holčičce nadzvedl bradu: „Již nikdy si se mnou nezahrávejte!“
„Vyhrožujete mi?“ ušklíbla se.
Znovu zahrozil dotekem Síly.
Isard pohoršeným gestem oddálila Vaderovu ruku od své brady. Kdyby si k ní něco podobného dovolil kdokoli jiný, čekala by ho vymrzlá postýlka v městské márnici.
„Nepřeceňujte můj zájem o vás, Lorde Vadere,“ ztlumila hlas.
Bílou rukou s dlouhými štíhlými prsty jemně stiskla jeho paži. Ze způsobu, jakým to udělala, Vader poznal, že ona dobře ví, kde necitlivý kov mechanické protézy přechází v organický zbytek paže.
„Můj drahý,“ zvolila tón, jako by mluvila s naivním hlupáčkem, „císaře velmi znepokojilo vaše počínání na Bespinu,“ řekla tak tiše, že ta slova mohly zachytit jen nadmíru citlivé audio senzory Vaderovy masky. „Buďte opatrný. K velezradě císař nemůže být shovívavý. A také by nemusel mít to pravé porozumění pro vaše rodičovské city. Nyní mne, prosím, už doopravdy omluvte,“ vlídně pokynula Vaderovi směrem ke dveřím, v jejichž rámu ještě stále naříkal nešťastný pobočník.


*     *     *


Ysanne Isard počkala, dokud opět neosaměla. Pak aktivovala komunikátor. Zadala kód, který směla používat jen ona sama.
Zatímco čekala, až se naváže spojení s císařem, dopřála si chvilku soukromého štěstí.
Opět byla o krůček blíž k vytouženému cíli.
Trhlina mezi Palpatinem a Vaderem byla zase o kousek větší. Co víc, zvolna se měnila v nepřekonatelnou propast.


*     *     *


Vader vyšel před budovu Říšského bezpečnostního úřadu.
Nezamířil však k černému spídru zaparkovanému nedaleko na platformě, ale k jejímu zábradlí. Ztěžka se o něj opřel. Nepřítomně se zadíval na nazlátlé mráčky plující po jasně modrém nebi. Nad špičkami coruscantských věží nadcházelo pozdní odpoledne. Dlouhé stíny vstoupily do hlubokých kaňonů městských koridorů.
Najednou byl bezradný a pocítil i obavy. Avšak ten před nedávném zrozený pocit se nevztahoval k němu samotnému, ale k někomu úplně jinému.
Císař Vaderovi přikázal přivést mu jeho syna, kterého znenadání objevil uprostřed bojů s Povstaleckou aliancí.
Jenomže právě to Vader nedokázal. Ne proto, že by selhal jako bojovník a nedokázal Luka vypátrat a chytit, ale protože měl strach, aby jeho syn neskončil stejně jako on.
Jako otrok Temné strany vesmírné Síly, pro kterého není cesty zpět.
Přesto si Vader, dosud slepě poslušný, náhle dokázal představit také jinou budoucnost, než věčnou službu císaři.
A Palpatin, mocný Sith, který dokázal nahlédnout i do těch nejskrytějších záhybů lidské duše, si byl toho všeho vědom.
Proto mu vyslal jednoznačný signál.
Podruhé už Vaderovi neodpustí a on mu bude muset Luka přivést.
Zpoza mřížky Vaderovy masky splynul těžký povzdech.
Ještě si nebyl úplně jistý, ten pocit byl mlhavější než zlatý opar nad věžemi Coruscantu, ale něco v jeho nitru Vaderovi říkalo, že se možná, jednou, přece jen dokáže císaři vzepřít.


Epilog


„Císař je mrtev, Vader také. Kdo bude vládnout Říši?“ nyní již bývalý Palpatinův vezír Sate Pestage tázavě pohlédl na Ysanne Isard.
Zamyšleně svraštila obočí. Zadívala se kamsi do neurčita. Váhala dát vezírovi jednoznačnou odpověď. Situace uvnitř ochromeného Impéria byla velmi nejistá.
„Ti, kdo se zachránili z Hvězdy smrti, tvrdili, že Vader v průběhu bitvy u Endoru přivedl k císaři jakéhosi mladíka,“ prolomil Pestage napjaté ticho.
Nedokázal uvěřit, že se císař namísto klíčové bitvě věnoval nějakému Vaderovu zajatci.
Ysanne Isard se neubránila pocitu hlubokého uspokojení. Její doposud staženou tvář rozjasnil široký úsměv.
Pestage se podivil: „Netruchlíte? Myslel jsem, že vy a císař …“ výmluvně potřásl hlavou.
Isard mávla rukou: „Kdo by se zabýval minulostí?“
Netušila, zda se Vader s Palpatinem zabili navzájem kvůli Vaderovu synovi, či prostě jen nevěnovali pozornost střetu s Povstaleckou aliancí a zemřeli na zničené Hvězdě smrti, ale jedno bylo jisté – svár, který mezi nimi přiživila, vykonal své dílo.
Oba Sithové, Mistr i žák, byli mrtví.
Přesto Isard vycítila, že její čas ještě nenastal.
Ale ona byla zvyklá čekat. Trpělivost byla jednou z mála jejích ctností.
„Teď vy jste vládce Impéria, já jeho bezpečí,“ ujistila vezíra o své oddanosti.
Však ona už se postará, aby její čekání nebylo nijak dlouhé.


*     *     *


Neuběhlo ani pár měsíců a Sate Pestage byl pro velezradu o hlavu kratší.
Šuškalo se, že se prý pokoušel uzavřít dohodu s Novou Republikou, kterou založila Povstalecká aliance. Nabízel přenechat jí Coruscant výměnou za osobní vlastnictví jakéhosi planetárního systému.
Ysanne Isard, věrné služebnici Impéria, jež celé spiknutí odhalila, se splnil sen. Konečně stanula na vrcholu moci.KONEC