wz


100 SLOV JE JEN ZAČÁTEK ...
Star Wars Fan Fiction mikropovídky 2012


Duben měsíc drabble 2011

Rok 2010, 2011, 2012 ...
Také letošní duben byl Společností pro osvětu spisovatelů vyhlášen měsícem drabble. A protože témata byla vpravdě neotřelá (takový "Zadek v mlze" mne vážně dostal do kolen), jsou poněkud rozverné i moje minipříběhy. Soudě podle komentářů, kterých se jim na stránkách DMD dostalo, čtenáře opravdu pobavily. Přeji, ať pobaví i vás.

Sithův začátek

1. duben 2012, téma: Konec


Nohy chyběly, ruce taky.
Nešlo poznat, co jsou ohořelé šaty a co zuhelnatělá kůže.
Ze skalpované hlavy, někde tam, kde býval pohledný obličej,
hleděly do prázdna oči.
Leskly se nad dýchací maskou, která nutila nebožáka žít.
Císař Palpatin se sklonil nad torzem.
Neuvěřitelné, co dokázal meč Mistra Kenobiho ve spojení se žhavou lávou.
Zděšení se proměnilo ve zvrácený triumf.
Výborně, právě tak to mělo být.
Palpatin se jedovatě usmál.
Každou mizérii dokáže proměnit ve svůj prospěch.
V tom spočívá podstata jeho Síly.
„Mistře,“ zachroptěl zmrzačený, „je konec.“
Palpatinovy žluté oči posměšně zasvítily:
„Mýlíš se, Lorde Vadere. Cožpak jsi nepoznal začátek?“

Kam Temnota nemůže ...

2. duben 2012, téma: Slepice


Královna Amidala, oděna v překrásném rouchu, si dodala odvahy:
„Navrhuji hlasovat o nedůvěře Nejvyššímu kancléři Valorumovi!“ zvolala jasným, bezelstným hlasem.
Velké oči jí zářily jako dvě hvězdy.
Hlasování bylo rychlé a jednoznačné.
Novým kancléřem byl zvolen senátor království Naboo.
Přísný, leč spravedlivý Palpatin.
Radostná zpráva se šířila rychlostí blesku, až dorazila do Chrámu Jediů.
„Mistře Yodo, neočekávané, že?“ zachmuřeně pronesl Mistr Windu. „Palpatinovým zvolením
jsem znepokojen.“
„Hmmm,“ Mistr Yoda zelená ouška v zamyšlení do strany sklopil.
Směrem k okázalé budově Senátu se zahleděl.
„Něco podobného já dávno očekával. Královnu Amidalu pozorně sledoval. Udiven nejsem.
Kam Temnota nemůže, zdobnou slepici strčí.“

Audience

3. duben 2012, téma: Kam se poděl hrdina?


Darth Vader klečel před císařem Palpatinem.
Pohled zrcadlových očnic zabodával do vysokého koberce.
„Hvězda smrti?“ vztyčil Palpatin křivý prst.
Kdyby mohl, Vader by přestal dýchat.
„Hvězda smrti?!“ syčel Palpatin.
„Zničena,“ špitl Vader.
„Guvernér Tarkin?“ zalomil císař druhý, umrlčímu spáru podobný prst.
Vader pod maskou zavřel oči.
„Guvernér Tarkin?!“
„Mrtev.“
Císař vztyčeným prostředníkem klepl Vadera do přilby: „A pilot, který Hvězdu smrti zničil?“
Vader zatoužil splynout s kobercem.
„Ten pilot?!“ sžíravě naléhal Palpatin.
„Můj syn.“
„Ach tak, pozoruhodné. Neočekávané. Přesto bezpochyby víš, co máš dělat.“
„Zaškrtit tě, dědku,“ pomyslel si Vader, a nahlas pokorně zapředl: „Bude jedním z nás nebo zemře.“

Příchuť okamžiku

4. duben 2012, téma: ... a taková to byla láska!


Darth Vader hledal šroubovák.
Za medikem jít nechtěl.
Uměl se opravit sám.
Otevřel skříňku, tázavě pohlédl na plechovou krabici.
Starou, oprýskanou.
Nevzpomínal si, kdy ji sem uložil.
Otevřel krabici, vyndal z ní omšelý datapad.
Nebyl zapnutý celé roky.
Aktivoval poškrábaný displej.
Na Vadera z něj pohlédly dvě tváře.
Zamilované tváře.
Mladý učedník Jedi a usměvavá dívka ve zdobených šatech.
Vader ve vteřině prožil okamžik, kdy byl snímek pořízen.
Ucítil na rtech chuť polibku, který si s Padmé vzápětí vyměnili.
O pár dní později ji zabil.
Rozdrtil datapad, vyhřezlé obvody vhodil do odpadní šachty.
Žádné pocity, žádné vzpomínky.
Jen tak nezešílí.

Vaderův advokát

4. duben 2012, bonusové téma: Vražda na tyranu není zločinem


„Mistře Qui-Gone, tvým zjevem já potěšen jsem!“ radostně vítal Mistr Yoda namodralý přízrak dávno mrtvého přítele.
„Obi-wan však častěji chodí,“ přidal výčitku.
„A pomáhá s výcvikem Luka Skywalkera, aby ...“
Qui-Gon větu záměrně nedokončil.
„... aby otci svému smrt přivodil,“ zachmuřeně připustil Yoda.
„Vzpomínáš?“ pohlédl Qui-Gon do stínů. „To já jsem Anakina objevil.“
„A pohromu na nás přivedl,“ nakrčil Yoda zelenou hubinku.
„Nedovolím, abys chlapce cvičil k vraždě vlastního otce!“
„Vader pokřivenec jest. Víc stroj, než člověk,“ odsekl Yoda.
„Křivdíš mu. Pořád je v něm dobro,“ naléhal Qui-Gon. „Je schopen soucitu.“
„Soucitu?“ zavířil Yoda tříprstou ručkou. „Bezpochyby stejného, co řádně poštelovaná cirkulárka!“

Karamelky

5. duben 2012, téma: Poslední bonbónek


Mara Jade, Palpatinova chráněnka, rázovala k císařově ložnici.
Pěnila vzteky.
Navečer potkala jednu z prominentních coruscantských společnic.
„Krásný prsten,“ neudržela se Mara.
„Od velkoadmirála, za jednu noc,“ diskrétně šeptla děvka.
Mara zvážněla: „A kožich?“
„Od vezíra, za odpoledne.“
„Diadém?“
Štětka loupla okem k císařskému paláci: „Od Něj, za hodinku.“
Mara vtrhla do císařovy ložnice.
„Není hezké nechat starce čekat,“ vrněl roztoužený Palpatin.
Začal si svlékat roucho.
„Požaduji vysvětlení!“ zasyčela Mara.
„Ale jdi, copak se stalo?“ zabručel.
Sáhl po sáčku s bonbóny: „Buď hodná, dostaneš …“
Úderem Síly vyrazila starci pytlík z ruky: „Víš co, Palppie? Táhni k čertu s těmi karamelkami!“

Vader odpočívá

6. duben 2012, téma: Běsnění


Darth Vader se cítil unavený.
Dnešní den ho vážně vyčerpal.
Porada štábu.
Setkání s vyslanci.
Audience u císaře.
„Potřebuji odpočinek,“ usoudil rozmrzele.
Zavřel se ve své citadele, sestoupil do podzemí.
Usedl do křesla.
Nechal přivést zajatce.
Chlápky, co hloupě žvanili na účet Imperátora v jakési putyce.
Vůbec netušil, proč mu Palpatin tak bezvýznamné jedince poslal.
Kývnutím prstu, neboť on dálkové ovládání nepotřeboval, aktivoval mučící droidy.
Sledoval, jak pečlivě oddělují končetiny od dosud živých těl.
Vychutnával koncert smrti, vstřebával tok Temné Síly.
Únava odplouvala.
Palpatin ve svém kabinetu vědoucně přimhouřil oči: „Správně, příteli, i mocný muž musí sem tam kapánek vysadit.“

Palpatinovy nové šaty

7. duben 2012, téma: Zprava dobrý


„Jak se ti líbí?“
Kancléř Palpatin se kochal novým rouchem.
Anakin nezúčastněně mlčel.
Měl kancléři dělat doprovod. Ne módního poradce.
Vyšli z kabinetu.
Procházeli chodbou.
Kancléř se nesl v rudém, zlatem vyšívaném rouchu jako…
Anakin nalezl příměr, jenž nesnese zveřejnění.
Palpatin, oslněn sám sebou, nepohlédl do boční chodby.
Rána.
Třeskot rozbitého nádobí.
Na okraj zdobeného roucha přilepil se mastný talíř.
„Hlupáku!“ zaječel Palpatin na senátního služebníka.
„Měl jsem přednost zprava,“ naježil se chlap.
Palpatin zalapal po dechu.
Taková drzost!
Už byl hotov chlapa roztrhat na kusy, když zakročil Anakin.
„Pamatuj,“ k umocnění hlasu použil Sílu: „Kancléř je vždy na hlavní!“

Poslední symbol

8. duben 2012, téma: Až na konec světa …


Na nebi dvě slunce, polední přeludy nad okrovým obzorem.
Ticho.
Prázdno.
Nuda k ukousání.
Luke Skywalker seděl na zápraží bílého domku.
Otráveně čmáral špičkou boty do písku.
Kolečko.
Čtvereček.
Trojúhelníček.
Tichý povzdech.
„Každý, kdo může, z Tatooine vypadne,“ zamumlal.
I jeho táta odsud odešel. Prý našel smrt, ale aspoň to zkusil.
„Jenom já věčně trčím v týhle smrdutý…“
Namaloval poslední symbol.
Chtěl na konec světa a ještě dál, až ke hvězdám, ale musel se vrátit do dílny.
Na zápraží vyšla teta Beru. Mrkla na obrázky.
Kolečko.
Čtvereček.
Trojúhelníček…
„Uličníku!“ nakrčila nos. „Chlap se nezapře, pořád myslí jenom na to jedno!“

Malý filozof

9. duben 2012, téma: Nezvedení mladí svišti


Mistr Yoda studoval rozvrh hodin.
Učedníky informovat musí.
„Bacha, Yoda!“
Kluci překotně naskákali do lavic.
„Paniky netřeba, já změnu rozvrhu oznámiti přišel,“ zahájil Yoda.
„Změnu?“ osmělil se jeden z Padawanů. „Změna přec hlášena byla.“
Na Mistrovu mluvu záměrně přešel.
Kluci zamrkali, tušili taškařici.
„Změna změnila se, neboť změna změny nastala,“ vysvětlil Yoda.
Třída zahučela.
Malý filozof protáhl hubičku: „Mistře Yodo, já v sdělení vašem tápu. Jak změna změniti se mohla, když sama změnou ze své podstaty jest?“
Kluci se neudrželi, vyprskli smíchy.
„Nezvedenci!“ zeleným spárkem zahrozil Yoda. „Lépe houf svišťů odblešovat, než vám změnu výuky ozřejmovat!“

Děti svého otce

10. duben 2012, téma: Rodinná podoba


Obi-wan Kenobi stál nad postýlkou.
Bezradně hleděl na dvě čerstvě narozené děti.
Na potomky muže, ze kterého pomohl učinit monstrum.
Měl Anakina zabít, tak proč ho jen zmrzačil?
Nedal mu poslední ránu?
Vstoupil Yoda: „Mistře Obi-wane, pohledem na nemluvňata ty nyní nedojímej se.“
Obi-wan polkl slzy.
„My jednat střízlivě musíme. Děti před otcem ukrýt,“ pokračoval Yoda. „Vychovat tak, aby rodinné prokletí zlomeno bylo.“
„Vždycky v nich uvidím Anakina,“ vzlykl nešťastný Obi-wan.
„Nespravedlivé jest otce v nich spatřovat,“ ostře prohlásil Yoda.
„Jsou mu tak podobné …“
„Podobné?“ zhrozil se Yoda.
Vrásčité čílko více nakrabatil: „Pochybuji. Leda by namísto krve brzdovou kapalinu měly!“

Odstávka

10. duben 2011, bonusové téma na 200 slov: Ledová voda


„Už týden neteče teplá voda,“ stěžoval si císař Palpatin Vaderovi.
Avšak černé brnění vypadalo, že ho císařovy nářky vůbec nezajímají.
Znuděně koukalo z okna, zjevně nevnímalo.
Chvilku počítalo nýty na okapu, chvilku spídry, co odvážně kroužily kolem věží Coruscantu.
Zatímco císař mluvil a mluvil.
Jeden spídr, počítal v duchu Vader.
Duhý.
Třetí.
Krásný sporťák,
uznale pochválil stroj, který prosvištěl těsně kolem paláce.
Čtvrtý.
Pátý …

O Vadera se začala pokoušet dřímota.
… dvě stě padesátý šestý spídr …
Vader sebou trhnul.
… ne, to byl náklaďák.
„Posloucháš mě?“ zasyčel Palpatin.
„Samozřejmě, můj pane,“ pohotově odtušil rozespalý Vader.
„Mýlíš se v počtech, dvě stě padesátý sedmý,“ jízlivě poznamenal císař. „Navíc, nebyl to náklaďák, ale popeláři.“
Dal tak Vaderovi nepokrytě na vědomí, že dokáže bezpečně poznat, co mu právě táhne hlavou.
Budiž ti přáno, starče, ušklíbl se Vader v duchu.
Dal si hodně záležet, aby císař myšlenku zachytil.
„Zpátky k tématu,“ odsekl Palpatin břitce. „Jak dlouho potrvá odstávka vody?“
„Jsem snad instalatér?“ namítl Vader dotčeně, aby se vzápětí s ironickou účastí podivil: „Odstávka vody? Copak, neteče?“
„O čem tady celou dobu mluvím?!“ zaječel císař. „Už týden teče v celém paláci jenom ledová.“
„Může být i hůř,“ potlačil zívnutí Vader. „Představte si, že by tekla jenom horká.“

Odměna

11. duben 2012, téma: Danajský dar


Věrný služebník Impéria.
Zapřisáhlý nepřítel rebelie.
Schopný úředník.
Skvělý voják.
Obratný diplomat.
Technický génius.
Vypočítával Palpatin přednosti Wilhuffa Tarkina.
„Co s ním?“ zaskřehotal bezradně. „Bude mít narozeniny.“
„Popravit,“ navrhl s temnou ironií Vader.
Nesdílel císařovu vášeň pro odměňování patolízalů.
Palpatinovi stačilo přimhouřit žluté oči.
„Povýšit?“ zamumlal Vader, náhle pokorný jako čerstvě zrozený králíček.
„Nemám volnou funkci,“ žlučovitě vyprskl císař.
Protože co židle, to vrostlý zadek, pomyslel si Vader.
Palpatin popadl kulaté těžítko.
Chtěl jím vztekle mrsknout po Vaderovi, když v tom, díky kouli v ruce, dostal skvělý nápad.
„Už vím, čím Tarkina odměním,“ rozzářil se. „Jmenuji ho guvernérem Hvězdy smrti!“

Osudové rozhodnutí

12. duben 2012, téma: Zadek v mlze


Studené obklady.
Sedací koupele.
Mast, čípky, odvar z dubové kůry.
„Nic nepomáhá,“ naříkal Palpatin.
Nemohl ležet, stát, natož sedět.
V předklonu se opíral o stůl.
„Dělej něco,“ úpěl.
„Léčba řiti není mým oborem,“ málem zahučel Vader, avšak sám sebe zarazil.
Učinil rozhodnutí, k němuž spěl celé roky.
Přešel za Palpatinova záda.
O koberec přeleštil hranatou špičku těžké boty.
Vyměřil si krok.
„Hlubší předklon!“ zavelel.
„Pomůže to?“ pochyboval Palpatin.
„Zajisté, bude to jen chvilka bolesti.“
Výkop!
Císař zaječel jak zmírající svině.
Svět utonul v mlze.
O týden později byl Vader poslán na opačný konec galaxie.
Dohlédnout na stavbu druhé Hvězdy smrti ...

Neposedná svačinka

13. duben 2012, téma: Gloria (neboli latinsky "sláva")


„Budete svrženi do Carcoonovy propasti, do úst mocného Sarlacca,“
tlumočil Threepio vůli Jabby Hutta.
Paráda!
Jenomže tak měli skončit Solo a Skywalker.
Určitě ne on, Boba Fett.
Vypukla rvačka, utržil ránu …
„Pak budete tráveni tisíc let!“
… a stal se svačinou pouštní nestvůry.
Věčnost dřepěl v smrdutém přítmí trávicího vaku.
A přece žil.
Čas uvnitř bachoru plynul lepkavě jinak.
Kyselé šťávy neúprosně rozežíraly Bobovi brnění.
Naleptávaly přilbu.
Zkoušel utéct, ale chapadla byla pohotová.
Pokaždé vrátila neposedné sousto zpátky do žaludku.
Žádná sláva, ale jednou bestii přelstí.
Kruhem oslintaných úst zahlédl modré nebe.
Jízlivě utrousil: „Jen mlaskej, hnusáku. Tenhle gáblík stejně nestrávíš!“

Skvělý obchod

14. duben 2012, téma: Červený a černý


Zaprášeným městem kráčela žena doprovázená chlapcem.
Mířili ke Svatyni.
Tady vždycky vyžebrali nejvíc, ale dnes se nedařilo.
Kluk se nudil. Kouskem uhlí si maloval na obličej výstřední obrazce.
„Maule, nezlob! Nebo tě prodám …“
„Jaká je cena?“
Kultivovaný hlas, sametový plášť.
Zjevně pracháč.
Ohrnula ret: „Na to nemáš.“
Nadřazený úsměv.
Žádný mladík. Přesto měl v očích nedočkavost.
Kdo ví, proč kluka chce.
Zazobanec.
„Padesát,“ znásobila běžnou taxu.
Palpatin hodil matce drobné.
„Běž s tím chlapem. Padej!“
„Mami?“
Čiré zděšení. Dětství skončilo. Od teď bude otrokem.
Palpatin pohladil růžky na chlapcově hlavě: „Jsi nadaný, Maule. Pěkné ornamenty. Slušelo by jim rudé pozadí.“

Trhák

15. duben 2012, téma: Co je psáno, to je dáno


Starý muž zaplašil slzy.
Býval vládcem galaxie.
Daleké, předaleké.
Mnohokrát zemřel, mnohokrát se vrátil.
Přemohl smrt, nepřemohl hloupost.
Nebudoval světovládné Impérium kvůli touze po moci.
Měl vidění.
Musel ochránit galaxii před cizími nájezdníky.
Nevěřili mu, a proto byli nakonec zničeni.
Jen on přežil.
Nyní se protloukal na zaostalé kouli v jiné galaxii, v jiném čase.
„Tak co, Palppie, už jsi začal?“
„Skončil jsem.“
Pokorně podal mladému muži štos hustě popsaných papírů.
Nikdy nechtěl psát paměti.
Skrze okno zahlédl hvězdy. Někde tam býval Coruscant.
„Hvězdné války?“ pochybovačně se ušklíbl chlápek.
Palpatin se hořce pousmál: „Věř mi, Georgi Lucasi, bude to trhák …“

Zaručená dieta

16. duben 2012, téma: Jak na pevné boky


Palpatin stál před zrcadlem.
Přitáhl si roucho těsně k tělu.
Tlusté břicho se vzdulo nad tenkými nožkami.
„Býval jsem štramák. Panny omdlévaly ...“
„Mně je také na omdlení,“ uklouzlo Vaderovi, který vstoupil do komnaty.
„Neumíš klepat?“ zaječel přistižený Palpatin.
„Spoléhal jsem na vaši jasnozřivost.“
„Poklekni!“
Vaderovi se zpěnila krev v rozvodech, přesto poslechl.
„Musím začít s dietou,“ navázal na předchozí úvahu Palpatin. „Tloustnou mi boky.“
„A měkne mozek,“ pomyslel si Vader.
Pokorně navrhl: „Doporučuji půlroční hladovku.“
„Chceš mě zabít, viď?“ vyprskl Palpatin.
„Narvu tě do odpadní roury. Tam zaručeně zhubneš.“
„Nikoli, můj pane,“ ohradil se Vader: „Na to jsem ani nepomyslel.“

Zimní výbava

17. duben 2012, téma: Krev


Vader pohlédl oknem do vesmíru.
Upřímně se otřásl.
Pod břichem křižníku plula koule plná sněhu.
Hnus!
Nesnášel mráz.
Nenáviděl, když mu tuhla ložiska.
Tak proč u všech čertů Hoth?!
„Osobně dohlédneš na výsadek,“ zakrákal Palpatinův hologram. „Zničíš rebely.“
„Armáda to zvládne,“ zahučel Vader.
Do závějí se mu vážně nechtělo.
„Sithové jsou vždy dva,“ prohlásil Palpatin. „Jeden moc ztělesňuje, druhý po ní touží. Tak pravil dávný filozof.“
„Filozofy by měli střílet,“ odtušil Vader.
„Já vládnu, ty posloucháš,“ zasyčel císař hlasem rozkacené zmije. „Takže?!“
Vaderovi se udělalo mdlo.
„Jak si přejete, můj pane,“ vydechl odevzdaně. „Nechám si do krve vpravit nemrznoucí směs.“

Requiem pro květinku

18. duben 2012, téma: Poslední petrklíč


Mistr Yoda miloval přírodu.
Les a květiny.
Avšak namísto krásy, ocelovými mrakodrapy obklopen byl.
Tím on na Coruscantu trápil se.
Když pojednou záchvěv v toku Síly postřehl.
Vyrazil z komnaty.
Doběhl na platformu před budovou Senátu.
„Och, maličká,“ rozněžnil se.
Poklekl vedle květinky.
Vyrostla mezi mramorovými dlaždicemi.
Opatrně zelené lístky pohladil.
Zlehka polaskal žlutý kvítek.
„Mistře Yodo!“
Podrážka drahého střevíce rozmázla petrklíč.
„Jaká čest být poctěn vaší návštěvou,“ hlaholil kancléř Palpatin.
Uvědomil si, že do něčeho šlápl.
Zvedl botu, s odporem pohlédl na barevný flek.
„Proč klečíte v tom hnusu?“
„Za květinku já truchlím,“ zavrčel Yoda. „Bezcitný Coruscant ona nepochopila!“

Matka

19. duben 2012, téma: Příbuzenská plemenitba


Kyprá dáma přetékala štěstím.
Pyšně kráčela s Palpatinem chodbou Senátu.
Její syn byl zvolen Nejvyšším kancléřem!
„Narovnej se.“
„Matko, prosím ...“
Měl ji nechat doma.
„Podívej!“
Vrhla se vstříc zelenému mužíčkovi, který se k nim blížil.
„Vy musíte být Mistr Yoda!“ šveholila. „Syn mi o vás vyprávěl.“
„Syn?“
„Neuvěřitelné, že? Jak se vypracoval. Vždycky býval pomalejší.“
Než stačil Palpatin zakročit, spiklenecky mrkla: „Kdysi jsme se s bratrem kapku zapomněli.“
„Matko!?“ zkřivil rty Palpatin. „Půjdeme!“
Táhl ji pryč chodbou.
Mistr Yoda zachmuřil se.
Myšlenky si utřídil.
„Už jasno mám. Mně Palpatinův charakter ozřejmil se. Křivost jeho v brlohu krvesmilné vášně zrodila se.“

Yoda přichází

20. duben, téma: Nástup!


„Jméno?“
„Yoda,“ pípl drobounký zelený chlapeček.
Úředník odškrtl jméno.
„Plášť, deka, lžíce …“
Vypočítával předměty, které fasoval nastupující Padawan.
Hromada v Yodově náruči narůstala.
„Osobní věci máš?“
Yoda ušatou hlavinkou zavrtěl.
„Budeš bydlet v dvě stě čtyřicátém patře.“
Následovala řada pokynů a nařízení.
„Rozuměl jsi?“
Yoda vykulil očička: „Já snažil se.“
„Jdi, tvůj Mistr tě očekává.“
Šoural se chodbou k výtahu.
Zachvátila ho tíseň.
Stesk po mamince, po domově.
Usedl do výklenku ve zdi.
Zašátral v pláštíku.
Vytáhl maličkého zeleného medvídka, jehož pomocí Síly před úředníkem skryl.
„Neboj, příteli,“ polkl slzičky. „Jedno vím určitě, v tomto domě my dlouho nezdržíme se.“

Tvář na skle

20. duben 2012, bonusové téma: Okno
Drabble muselo být psáno ve verších.


V místnosti temné samotný seděl,
vstříc dešti za oknem bezmocně hleděl.
Kapka za kapkou k zemi se snáší
a světla věží zármutkem zháší.
V odrazu na okně zahlédl tvář,
padlého anděla vyhaslou svatozář.
Masku tak hrozivou, nelze popsat slovy,
matoucí duši mělkými hroby.
Vypouklé oči, děsivá huba,
za kterou přebývá nezkrotná zloba.
Přiskočil k oknu, ocelovou pěstí
jeho lesk proměnil ve zmařené štěstí.
Skleněné střípky rozlétly se ven,
neseny pryč větru poryvem.
Chtěl vrhnout se za nimi, skončit svůj žal,
avšak smrti tak strašlivě se bál.
Smůlu máš, anděli černý, jen si to přeber.
Anakin je mrtev, zrodil se Vader.

Hračka

21. duben 2012, téma: Perpetuum mobile


Kuličky, závěsy.
Složité převody.
Mezikruží.
Stačilo jednou cvrnknout.
„Fascinující,“ vrkal nad roztomilým hejblátkem Palpatin.
Uzavřel se v kabinetu.
Nikoho nepřijímal.
Dny plynuly.
Trůn zel prázdnotou.
„Musíte zasáhnout,“ vyzval Vadera císařův vezír. „Situace je vážná.“
„Proč já?“
„Jste jediný. Když je někdo jediný …“
„Radši bych nebyl,“ zahučel Vader.
Přesto rozrazil dveře kabinetu.
Poryvem vzduchu narušil rovnováhu.
Stroj se zastavil.
„Kazisvěte!“ zavřískal Palpatin.
Vader kývnul prstem, hračka prolétla vitrážovým oknem.
Zmizela v oblacích.
„Požaduji vysvětlení,“ zasyčel císař.
„Měl jste mi ji aspoň jednou půjčit,“ hlesl Vader.
Nebýt masky, i slzu v oku by vyloudil.
„Stárneš!“ vyprskl Palpatin. „Začínáš být jako malé dítě!“

Skrytá vada

22. duben 2012, téma: Kvalitní materiál


Každý Jedi si musí světelný meč sestrojit sám.
Maličký Yoda spárkem šroubovák uchopil.
Na očko lupu nasadil.
Jazýček soutředěně povyplázl.
Šroubky utahoval.
Jeden.
Druhý.
Třetí.
Krystal generující paprsek meče správně vyvážen být musí.
„Buď opatrný, nepospíchej,“ nabádal Yodu zkušenější Mistr.
„Vy nebojte se nic …“
Poslední šroubek zbývalo dotáhnout.
Zasyčení.
Prskavý výbuch.
Yoda zmizel v oblaku kouře.
„Štěstí máš, že jsi přežil,“ povzdychl si Mistr.
„Já obezřetně počínal si,“ kuckal Yoda.
Ze špiček zelených oušek jemu kouřilo se.
Drápkem dloubl do rozpadlého krystalu.
„Uvnitř skrytá vada byla. Můj Mistr ji rozpoznati měl,“ zakňoural vyčítavě. „Materiálem nekvalitním já na životě ohrožen byl.“

Bez šance

23. duben 2012, téma: Šedesátá


„Vezmi si, na cestu.“
Palpatin sáhl po pytlíku s karamelkami.
Nabídl bonbón dívce, která se oblékala v rohu ložnice.
Za okny křižníku Majestic zářily hvězdy.
Stiskl zvonek.
Vstoupil Vader.
„Vyprovoď dámu.“
Poplašeně se stáhla.
„Neměj strach,“ zaculil se Palpatin. „Jen s ním běž.“
Vedl ji chodbou do spodních pater lodi.
„Kam jdeme?“ hlesla.
„Tam, kam on poručil.“
Kývl na stráž u dveří přechodové komory.
Bez citu strčil dívku dovnitř.
Nedal jí nejmenší šanci.
Cvakly zámky tlakových dveří.
„Otevřete vnější uzávěr,“ přikázal.
Průzorem se díval, jak ji podtlak vymrštil ven.
„Kolikátá byla?“ prohodil strážný.
„Šedesátá?“ pokrčil rameny Vader. „Už to nepočítám.“

Duše mrtvých Sithů

24. duben 2012, téma: Sledují tě!


Vader vstoupil do císařovy pracovny, avšak Palpatin zde nebyl.
Vader nahlédl pod stůl.
Koukl do skříně.
Odstavil křeslo, odšoupl gauč.
Zběžně mrknul i do přepychové koupelny.
Než stiskl kliku, upřímně zaváhal.
Vidět Palpatina nahého, vyrážku sobě přivoditi.
Prošel až do ložnice.
Schumlaná deka se zavrtěla.
„Tady jsi, dědku,“ zavrčel v duchu Vader.
Starcovy vrtochy mu lezly na nervy stále víc.
Přesto uctivě řekl: „Volal jste mne, můj pane?“
Zpod duchny juklo žluté oko: „Sledují mne!“
„Vážně?“ uklouzlo Vaderovi ironicky.
„Ignorante!“ vyprskl císař. „Necítíš přítomnost duší dávno mrtvých Sithů?“
Vader se spokojeně usmál: „Blahopřeji, bezpochyby vás brzy přijmou do svého středu.“

Obi-wan sebevrah

24. duben 2012, bonusové téma: Židle


Obi-wan Kenobi vyšel před rozpadlý dům uprostřed pouště.
Nevzpomínal, kdy se zde usadil.
Přesto stále slyšel Anakinův znetvořený hlas.
„Nenávidím tě!“
Týdny.
Měsíce.
Roky.
Pořád dokola.
Obi-wan přehodil provaz se smyčkou přes trám trčící ze zdi.
Vylezl na oprýskanou židli.
Pečlivě lano upevnil.
Musel vylézt až na opěradlo, aby si mohl oprátku navléknout na krk.
Chtěl odkopnout židli …
… avšak vřískot v jeho mysli náhle utichl.
Zamračil se, naslouchal.
Jiný hlas, mnohem naléhavější, úpěnlivě volal:
„Pomoz mi Obi-wane Kenobi, jsi moje jediná naděje!“
Uvolnil oprátku. Opatrně slezl.
Trpce se usmál.
Něco mu říkalo, že pro tenhle hlas stojí za to žít …

Kde Palpatin má uši …

25. duben 2012, téma: Tenký led


„Lorde Vadere, měl byste si poslechnout jednu nahrávku,“
potměšile zamrkala Ysanne Isard, ředitelka říšské rozvědky.
„Luku, můžeš zabít císaře. Budeme vládnout galaxii jako otec a syn!“
Vader setrval v okázalé netečnosti.
Trhni si, mrcho …
Nehodlal jí dopřát ani špetku jízlivé radosti.
„Možná to nevíte,“ pokračovala Isard. „Ale Palpatin má uši všude.“
„I na zadku?“ zabručel Vader. „Chápu, jako jeho milenka to musíte vědět nejlépe.“
„Císař už nemá pro vaše eskapády pochopení,“ vyprskla Isard.
„Chcete mne vydírat?“
„Jen varovat před tenkým ledem.“
„Předpokládám, že máte dobré úrazové pojištění,“ zaburácel Vader.
Začal se dostávat do tempa.
„Sama totiž stojíte uprostřed tajícího rybníka!“

Proč?

26. duben 2012, téma: Pokrevní bratři


Byl vykonán rozkaz číslo 66.
Smrt.
Zmar.
Všeobecná zkáza.
„Ničemu nerozumím,“ naříkal Obi-wan. „Proč …?“
„Truchlení nepomůže,“ pronesl Yoda. „Naději neztrácej, hleď zítřku vstříc.“
„ … proč to udělal?“ skuhral Obi-wan.
Yoda zpozorněl.
Podivnou vibraci v Síle zachytil.
„Lituješ, že jako Mistr jsi selhal, že Anakin stal se zrůdou … ?“
„O to nejde,“ hlesl Obi-wan.
„ … že pacholata vraždil?“
Obi-wan mávl rukou.
Yodovi brada klesla: „Smrt malých Padawanů tebe nezděsila?“
„Nechápu, proč se oženil?!“ zařval Obi-wan. „Byli jsme jako bratři. To kvůli Padmé vraždil!“
Yoda se zamračil: „Činy jeho já neschvaluji. Avšak lépe pro lepou děvu vraždit, než pro chlapa, jemuž se pole Síly přehřívá.“

Moment dokonalosti

27. duben, téma: Zpívej!


Oslavy vzniku Galaktického Impéria.
Moment dokonalosti, jehož příprava vyžaduje bezchybný scénář.
Císař naslouchal programu vojenské přehlídky.
„Napřed nastoupí legie stormtrooperů.“
Palpatin mrkl na Vadera, avšak ten zatvrzele mlčel.
O podobných šaškárnách si myslel své.
„Pak zaduní kráčející tanky,“ pokračoval armádní generál.
„Úchvatné,“ vzdychl císař.
„Přelétnou eskadry stíhačů.“
„A hudba?“
„Jsem voják, ne dirigent,“ naježil se generál.
„Chci hudbu!“
Generál prosebně pohlédl na Vadera.
„Mne vynechte, nezpívám ani v sebeobraně,“ zavrčel Vader.
Nešťastný voják očima klouzal po černém brnění.
Od umrlčí masky přes pancíř k opasku.
A ještě níž …
„Už to mám,“ celý se rozzářil. „Dáme tu s těmi ocelovými ptáky!“

Jednou do roka

28. duben 2012, téma: Červený karafiát


Pošťák zabušil na bránu hřbitova.
Z malého domku vyšel správce.
Pootevřel rezivějící vrata.
„Spěšná zásilka!“
„Rok v tahu?“ zabručel starý hrobník, původem Gungan. „Čas řádsky mazala.“
Potvrdil převzetí.
Šoural se alejí stromů kolem zanedbaných hrobů až k okázalým hrobkám.
Odpočívali v nich vládci království Naboo.
Jména zavátá časem.
Stanul u hrobky, která mezi ostatními vynikala.
Okázalostí.
Opuštěností.
Otevřel neprodyšně uzavřený box.
Opatrně vyjmul rudý karafiát.
Namáhavě se sklonil nad mramorovou deskou.
Položil karafiát mezi spadané listí.
Tušil, kdo je odesílatel.
Jar-Jar Binks něžně pohladil gravírovanou podobenku zesnulé.
„Slaďouš spala, královnička Amidala. On jí ten její z Coruscant zasejc poslat kytinka.“

Yoda vs. brambora

29. duben 2012, téma: Otrocká práce


Malý Yoda měl službu v kuchyni.
Škrabal brambory.
Celý týden.
Uchopit bramboru.
Škrabkou oloupat slupku.
Vydloubat očka.
Opláchnout bramboru.
Hodit do hrnce.
Yoda zavzdychal.
Jeho tříprsté spárky nebyly k takové práci vhodné.
Vypomohl si Silou.
Zvedl bramboru do výše.
Škrabka divoce zavířila kolem.
Yoda si div zelená očička nevykroutil, avšak obrovitý hrnec stále nebyl plný.
Maličký Padawan znaveně klesl na kuchyňský stůl.
„Copak, Yodo?“ zahlaholil šéfkuchař Chrámu Jediů. „Nějak ti to nejde.“
Yoda se zakabonil: „Škrabání brambor otrockou dřinou já shledávám. Nehodnou rytíře.“
Ve vytržení pohlédl do budoucnosti: „Až jednou v Nejvyšší Radě zasednu, mrzkou službu tuto bez pardonu zruším.“

Spasitel galaxie

30. duben 2012, téma: Trumf


Korriban.
Svět mrtvých Sithů.
Hrobky a menhiry, šepot nesmrtelných duší.
Zde si Palpatin nechal připravit okázalou hrobku.
„Co jí říkáš?“
„Překrásná …“ vydechl pokrytecky Vader.
„ … jen škoda, že je prázdná,“ dodal v duchu.
Císař se břitce usmál: „Věčnost mne láká.“
„To vám schvaluji.“
Ale Palpatin si nenechal kazit radost.
„Než lidé pochopili podstatu Síly, uctívali bohy,“ kázal. „Myslím, že po smrti stanu se bohem …“
Vaderovi respirátor vypadl z rytmu.
„ … uctívaným spasitelem galaxie,“ vytasil Palpatin nejvyšší trumf.
Vader sípal, začínal se dusit.
„Máš snad něco proti?“ naježil se císař.
„Nikoli,“ zachrčel Vader. „Jen připomínám, že spasitelský komplex bývá neklamným příznakem psychického vyšinutí.“